Skip to content
Home » Dobogo Blog » Gondos Béla: A templomosok titkos szigete – Bornholm (Dánia) 

Gondos Béla: A templomosok titkos szigete – Bornholm (Dánia) 

  • by

A templomos rendet a XII. század elején alapította kilenc lovag, akik kilenc évet töltöttek Jeruzsálemben és ásatásokat végeztek a Templom-hegy alatt, az ún. –Salamon istállóinak” feltárásán. Az alapítók Clairwaux-i Bernátot kérték fel ügyük képviseletére. A ciszterci rend legnagyobb alakja pártfogásába vette az új rendet és 1118-ban a pápa jóváhagyta az alakulást, s a templomos rend közvetlenül a pápa fennhatósága alá tartozott, bármelyik országban is volt konventjük.
A rend története, most nem tartozik az írás témájához, bár az erről szóló leírás nagyon érdekes dolgokra világítana rá. Külön figyelmet érdemelne a rend magyarországi története, amely tele van rejtélyekkel.
A templomosok dániai jelenléte képezi az írásom fő témáját. Dánia a világ legrégebbi királysága, s az európai nagy birodalmakkal azonos súlyú volt a XI-XII. században. Knud dán király 1016-ban Angliát is meghódította, s 1035-ben bekövetkezett halálakor pedig Dánia, Anglia, Norvégia uralkodója volt, de Svédország és Skócia egyes részei is uralma alá tartoztak. A XI. század második felében a dán királyok hódító törekvéseiket a Balti-tenger mellékére helyezték át, miután 1066-ban Angliát elvesztették.


1104-ben a pápa érsekség alapítására adott engedélyt Lund városában. A város ma Svédországhoz tartozik. Katonai szövetség alakult a dán király, az érsek és a templomos lovagok között, amely egy balti-tengeri missziót is magában foglalt és megkapták Bornholm szigetét is. Eskil lurdi érsek és Valdemár dán király meghonosították a vendek között a kereszténységet, akik a közeli Rügen szigetet birtokolták, s korábban sokszor fosztogatták a dán partokat. Eskil érsek, aki szoros kapcsolatokat ápolt Clairvaux-i Bernáttal, cisztercita és templomos kolostorokat alapított végig a Balti-tenger partjai mentén.
Az akkor még pogány észtek elleni –keresztes háborút” jóváhagyta a pápa és elkezdődött egy 35 évig tartó háborús időszak, s a hadjáratokhoz a bázisokat a Balti-tenger szigetei jelentették: Bornholm, Øland és Gothland.
A szigeteken különleges templomok épültek, amelyek templomként, őrtoronyként és raktárként funkcionáltak. A szárazföldön is épültek hasonló templomok, amelyek közül több kör alaprajzú volt.
A bornholmi rejtélyes építészeti együttest most külön ismertetem, mert erről sikerült személyes tapasztalatot szereznem, ez év augusztusi utazásomon.
A sziget nagyjából 600 km² területű, alig nagyobb Budapest területénél. A szigeten 15 olyan templomró tudunk, amely a XII. században épült, s ezek közül 11 ma is áll. Hármat a XIX. század végén lebontottak, s helyükre vagy közelükbe új, neoromán stílusú templomot építettek. A negyedik neoromán templom mellett ma is ott áll a régi templom romja.
A templomok elhelyezkedése látszólag esetleges, bár elgondolkoztató az a tény, hogy településeken kívül, vagy települések nélküli területeken állnak. A sziget soha nem volt sűrűn lakott, a XII. században néhány ezer lakosa lehetett, s mai csak 50000 lakosa van.
A templomok egymáshoz viszonyított helyzetét kutatva rájöttek a kutatók, hogy ezek az épületek egy bonyolult, de mindig centrális, geometriai alakzatba rendeződnek, amelyet a megfelelő kulcs felfedezése és használata után ismerhetünk fel. Egy fajta szent geometria mintázatát láthatjuk a kiemelt templomok elhelyezkedésénél. Rengeteg rejtély van még mindig, de már eddigi ismereteink szerint is zseniális építészeti tudás és tervezés bizonyítékait láthatjuk.
A későbbi korokban a templomosok bornholmi jelenlétének összes írásos nyomát eltűntették, s ez megnehezíti a rekonstrukciót, de nem teszi lehetetlenné.
A 15 templomból 12 illeszkedik be abba a rendszerbe, amelyet Erling Haagensen és Henry Lincoln: A templomosok titkos szigete c. könyvében leírt. A szerzők jelzik, hogy még nagyon sok összefüggés lehet a templomok elhelyezése között.
Az ősi templomok közül 4 kör alaprajzú. Ezek a térképen úgy helyezkednek el, mint az égbolton a Corvus (Holló) csillagkép. A templomok ilyen jellegű elhelyezkedését a könyv szerzői csak nagyon bátortalanul említik.
A körtemplomok háromszintesek voltak, s három közülük ma is az, a negyedik jelenleg csak kétszintes. A templomosok sok körtemplomot építettek, s ezek közül ma is áll jó néhány Spanyolországban, Portugáliában, Angliában, Franciaországban. Minden valószínűség szerint ilyen épület Magyarországon is épült, tehát a bornholmi templomokhoz hasonló többszintes körtemplom. A kutatás erre a területre még nem terjedt ki, de a Selmecbányán épült, s ma az Óvár erődrendszeréhez kapcsolt többszintes körtemplom, templomos építmény volt.
A körtemplomok alsó szintje három körből épült fel, s a Szentháromság jelképének fogható fel. A legnagyobb kör közepén a Világfát jelképező oszlop emelkedik, amelynek szétívelő felső részén különleges freskók láthatók mindegyik templomban.
A legnagyobb körtemplom, az Østerlars templom, közepén levő oszlop belsejében helyezkedik el a keresztelőmedence és a belül lévő térség szinte külön templomnak hat. Biztosan mondhatjuk, hogy ezek a templomok különleges beavató helyek voltak. A felsőszintek rejtekhelyek, védelmi feladatokat ellátó erődítmények részei is lehettek, mert a fővárosban, Rønne-ban áll még ma is az az erődítmény, amely kör alaprajzú, többszintes, de nem volt templom.
A körtemplomok a következők: Østerlars, Nylars, Olsker, Nyker temploma. Neoromán templomok a régiek helyén vagy közelében: Vestermarie, Klemensker, Rø, Ostermarie (itt áll a romos régi templom). A hosszhajós templomok: Bodilsker, Ibsker, Rutsker, Knudsker, Povlsker, Aakirke, Pederskirke.
A szigeten még több olyan templom áll romosan vagy épen, amely a középkorban épült, de ezek a templomosok eltűnése (visszavonulása) után épültek.
A geometriai tervezés részleteit most nem ismertetem, mert az említett könyv ezt nagy részletességgel megteszi, bár jelzi, hogy még sok kutatás szükséges. A tervezők olyan ősi tudás birtokában voltak és ezt alkalmazták az európai országokban akkor épült gótikus katedrálisok építésénél és a bornholmi templomok elhelyezésénél is.
A sziget építészeti és mérnöki gyakorló terep volt a templomosok idején és ennek emlékeit láthatják ma az ide látogatók, akiknek többsége ezekről semmit sem tud. A sziget ma népszerű üdülőhely, ahol homokos tengerpart és sok kispanzió várja a látogatókat.
Az ismertetésből nem szabad kihagyni a rúnaírásos köveket és faragványokat sem. A főváros múzeumában, a templomok melletti temetőkben, de régi gyalogutak kereszteződésében nagyon sok rúnaírással és érdekes motívumokkal díszített emlékkő is látható.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük