"Árpád vére hullott rája. - Bárhová visz szerencsétek, Ezt a hazát szeressétek!" (Pósa Lajos)"
Hírlevél
Írások
Anonymus
Egyéb
Gönczi Tamás
Kardos Géza
Kézai Simon
Legendák
Miklósvölgyi János
Molnár V. József
Nyers Csaba
Paksi Zoltán
Pap Gábor
Práczki István
Révay Péter
Sárosi Zoltán
Szántai Lajos
Végvári József
következő rendezvényünk
MIRE VÁR A VÁR? (Szántai Lajossal)
Időpont: 2015. szeptember 26. 05:00
Helyszín: Regéc - Boldogkő - Füzér
Írások
A magyarság csillagai

A világ ősemlékezete őriz egy mítoszt, mely szerint az emberi lelkek, és persze az összetartozó lelkek, vagyis a nemzetek is, a csillagok világából érkeztek a Földre. Mindegyik népnek van egy csillaga, vagy csillagzata, amelyik az égi őshazát jelenti. A hagyomány szerint tehát a fényből származunk és nem a majomtól. (Az emberiség mai erkölcsi állapotát figyelembe véve ezt a darwini teóriát, szerintem a majmok kikérik maguknak.) Nos, a csillagok világából érkezett ember, bolygónkon voltaképpen egy iskolát jár ki. Kozmikus fejlődésünknek csupán egy szeletkéje a Földön eltöltött idő. Minden népnek, így a magyarnak is megvan a maga küldetése, feladata planétánkon.

A Földre érkezett embernek a Teremtő minden tudást megadott ahhoz, hogy feladatát elvégezze, majd visszatérjen a csillagok birodalmába. Ezt a tudást az égre írta, hogy mindenki láthassa, és soha ne feledje az isteni üzenetet. Még napjainkban is él ez a tudás. Tiszta, csillagfényes éjjelen az égre tekintő tiszta szívű ember lelkében felsejlik az emlékezés… A csillagok titkokat őriznek… Az igazi tudást tartalmazó, mindenki számára nyitott könyv, a csillagos ég. Ahogy mi, magyarok mondjuk, a MENNYBOLT.

Az égi bölcsességet szimbolikusan a csillagmítoszok, a népszokások és a népmesék őrzik. Meséinknek nem az volt a célja, hogy este, napszentülte után a gyermekek elaludjanak, hanem az, hogy az anyag világába belenőtt felnőtt éber maradjon!

A csillagtudás segítette a pásztornépeket, de nélkülözhetetlen volt az utazóknak, hajózóknak is. A csillagos ég ismerete segítette a tájékozódást. Azonban nem csak külső, földrajzi értelemben, hanem belső, spirituális értelemben is. Ismerkedjünk meg mi is az égi tájékozódás alapjaival!

Az égi egyenlítő az a főkör, mely északi, és déli félgömbre osztja az eget. Az északi égbolt jelenti a felső világot, a szellem birodalmát, míg a déli égbolthoz tartozik az alsó világ, mely a lélek, a spiritualitás, a titkok hordozója.

Az egyenlítőt 23.5 fokos szögben metszi az ekliptika. Az ekliptika asztronómiai értelemben a Föld Nap körüli pályasíkja. Mitikus értelemben ez a Napút, hiszen bolygónkról úgy látszik, mintha a Nap keringene a Föld körül. A Fény útja ez, melyen központi csillagunk bejárja a felső, és az alsó világokat is. Tavasz kezdetekor éri el Napunk az egyenlítőt, és indul el a felső égbolton. Egyre hosszabbak a nappalok, és rövidebbek az éjszakák. Hét csillagképet érint a felső égbolton. Ezek a Halak, a Kos, a Bika, a Nimród, (Orion) az Ikrek, a Rák és az Oroszlán.

Ősz kezdetekor újra eléri a Nap az egyenlítőt, de már az alsó égbolton halad tovább. Ekkortól rövidülnek a nappalok, és egyre hosszabbak az éjszakák. Itt is hét csillagképpel találkozik útja során. Ezek a Szűz, a Mérleg, a Skorpió, a Kígyótartó, a Nyilas, a Bak és végül a Vízöntő. Az ekliptika jelképezi a cselekvés, a sors, lényegében az élet stációit. A karmikus körforgás megjelenítője, a misztikus tanok szerint.

Az ekliptika körforgásából azonban ki lehet lépni. Ennek lehetőségét jeleníti meg a Tejút. A Tejút a felső, és az alsó égbolton is metszi az ekliptikát, tehát fent, és lent is megvan a „megváltás” lehetősége. A magyar hagyomány számtalan névvel illeti a Tejutat. Jézus Krisztus útja, Hadak útja, Éjjeli kegyelet útja, Szalmahullajtó út, Istenek útja, Csaba királyfi útja, Táltosok útja, és a sort még lehetne folytatni. A Tejút nem csak a felemelkedés, kiemelkedés, hanem az „égi táplálkozás” lehetőségét is jelenti. Az ember szintje feletti, isteni energiák ezen az úton jönnek le az emberlakta világba. Az Istenek útjával azonban csak a beavatottak kerülhetnek kapcsolatba. A beavatást két csillagkép képviseli. Az alsó égbolton a Kígyótartó, míg a felsőn a magyarok ősapját megjelenítő Nimród…

Nimród, a magyarok ősapja. „Nagy vadász vala, az Úr előtt.” Valóban ő az égi vadász. Beavatói jelentőségét mutatja, hogy övcsillagaira épültek az egyiptomi nagy piramisok, de Magyarország szent helyén a Pilisben az összes csillagának van földi megfelelője! Csak az övcsillagnak hármasát említsük meg: Árpádvár, Rámhegy, Magashegy.

Nimród vállán tartja a Tejutat, íjával pediglen a Bikára céloz. Mikor a Nap kilép a Bikából, a termékenység csillagképe sötétben marad. Kettős üzenete van ennek az égi jelenetnek. Egyfelől lelövi, legyőzi a lehúzó erőket, másfelől azonban, mikor a Nap Nimród nyílvesszőt elengedő kezét érinti, akkor lövi vissza ősapánk a Fényt, a termékenység erőit a Bikába. Ezt hívjuk „újrafelfényesítésnek”. Ezzel mutat példát fiainak, Hunornak és Magyarnak.
A két fiú már a Tejúton álló Ikrek csillagkép, mely Nimród felett látható. A Tejút a folyó, melyen átkelnek, követvén a Csodaszarvast. A szarvas hátsó lábai az Auriga csillagkép. Mellső lábait a Perseus jeleníti meg, míg a fényes agancs a „W” alakú Cassiopeia csillagkép. A Tejút mentén vágtat szarvasunk, hogy hazavezesse az ifjakat. Előtte azonban leányokra lelnek a Fiastyúk csillagképében. A görög mitológiában, mely szkíta eredetű, ez a Pleiadok csillaghalmaz, mely az „istenek szerelmi fészke”!

A Csodaszarvas által kijelölt irányt követve jutunk el a Tejút túloldalára. Itt találkozunk a felemelkedő lélek jelével, a Turulmadárral! Ez az Aquila, vagyis a Sas csillagkép, mely Atilla királyunk történetét őrzi. Mellette a gyógyítás képességét, és az erőket kézben tartó Ophiuchus, vagyis a Kígyótartó beavatói üzenetével találkozunk, mely a magyarság egyik vezérlő elvét szimbolizálja. Ne feledjük, hogy Szent Koronánkon két orvos szent is látható, Kozma, és Damján személyében.

És végül megérkezünk a magyarság csillagzatához, a Nyilashoz. A Tejút tápláló energiáit lehet lehozni ebben a csillagképben. A Fény nemzésének titkát őrzi a Nyilas, hiszen irányába tekintve jutunk el a Tejút spirálgalaxis középpontjához. Itt, a középpontban találkozunk a táltosok titkával. Ahhoz a középponthoz érkezünk, mely szívként dobog… És minden egyes dobbanásból csillagok születnek… A kozmikus szeretet jeléhez érkeztünk, mely az igazi gyógyító erő, melyet a magyaroknak kell átadni, közvetíteni másoknak, hogy minden nép a Fény megjelenítője lehessen! Ehhez azonban a XXI. században is méltóvá kell válni.
A Nyilas csillagkép a törvény hordozója. Ez a törvény felette áll az emberi szintnek. A Nyilas a kiáradás üzenete is. A Tejút, tápláló, felemelő, gyógyító erőit hozza le, és árasztja a Nyilas. A figyelmes szemlélő azonban észreveszi, hogy átölelve őriz egy kisebb csillagkoszorút. Ez a „koszorú” a Déli korona csillagkép. Részben a Tejúton látható, tehát ő is az „isteni energiákat” képviseli, illetve hozza le. A Tejút beavató, Szent Koronáját őrzi a Nyilas, ahogyan az emberiség egyetlen Szent Koronáját a magyarság… Isten, álld meg a magyart!