FŐOLDAL
ÚJSÁG ARCHÍVUM
KÖNYVESBOLT
RENDEZVÉNYEK
RENDEZVÉNYEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
KIRÁNDULÁSOK
REJTEKHELY
KÉPEK
KAPCSOLATOK
LETÖLTÉSEK
FÓRUM
MEGRENDELÉS
VENDÉGKÖNYV


TÓTH TIBOR kétnapos előadássorozata: Tudatos álom

időpont: 2017-10-07 09:00

helyszín:
KÉT HOLLÓS Könyvesbolt (Bp. Kenyérmező u. 3/a)
Anonymus
Egyéb
Gönczi Tamás
Kézai Simon
Legendák
Molnár V. József
Nyers Csaba
Paksi Zoltán
Pap Gábor
Práczki István
Révay Péter
Sárosi Zoltán
Szántai Lajos
Végvári József

REALSYS

Enveco Free Stat

InterStat.hu
felhasználónév:    jelszó:           
Rendezvények a Kárpát-medencében


XI. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem

időpont: 2017-10-14 15:00

helyszín: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet (Budapest VIII. Szigony u. 43.)

"Árnyék mögött fény ragyog"...

XI. Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetem

Budapest, 2017. október 13-14.

A drog- és alkoholfüggés felismerése a kézírás alapján
(A szenvedélybetegségek és a személyiségmintázat összefüggései)

A rendezvény fővédnöke: Freund Tamás, akadémikus MTA Kísérleti Orvostudományi Intézet igazgatója

Előadó: Florence Witkowski pszichoterapeuta

Szakmai vezető: W. Barna Erika Viktória grafológus szakértő

Helyszín: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet (Budapest VIII. Szigony u. 43.)*****

Napjaink legelterjedtebb személyiségtorzító jelensége a függőség, aminek számtalan arca van. Ennek legismertebb formája a drogozás és az alkoholizmus, de a táplálkozással kapcsolatos túlzások, a bulímia, az anorexia, vagy az unaloműzést szolgáló játékszenvedélyek, sőt a mértéktelen vásárlás vagy a munkamánia is beletartozik a szenvedélybetegségek körébe.
Milyen összefüggések rejlenek a szenvedélybetegségek típusai és az egyéni személyiségmintázatok között? Lehet-e prognosztizálni a függőség kialakulását? Milyen gyermekkori traumák vezethetnek a szenvedélybetegségek kialakulásához? Hogyan idézi elő a fogyasztói társadalom a lelki betegségek járványait? A drogfüggőség kialakulásához hogyan járulnak az életesemények?
E kérdésekre keres választ a nemzetközi konferencia, amelyet az idén is Florence Witkowski, francia pszichoterapeuta tart, aki négy évtizede kutatja a grafológia klinikai alkalmazásának sokrétű lehetőségeit. Pszichoterapeuta gyógyító munkájába mélyen beépül a kézíráselemzés módszere, amit a Pszichopatológia és kézírás című, a Franciaországban három kiadást megélt szakkönyve is jelez.

Ezen a Szabadegyetemen Florence Witkowski bemutatja a grafológiában rejlő preventív lehetőségeket: hogyan következik a személyiség alapmintázatából az életproblémáknak ez a téves és önpusztító megoldási kísérlete.
A konferencia további témái: az ambivalencia, a motivációk harca, és a szorongás, mint a XXI. század társadalmi jelensége.
Florence Witkowski különleges ajándéka a magyar résztvevők számára: a számok szimbolikájának bemutatása: a kollektív tudattalan (az archetípusok) kivetülése a számok írásképeiben.
Florence Witkowski asszony széleskörűen mutatja be a résztvevőknek, hogyan tud a grafológia együttműködni a személyiségproblémákkal foglalkozó más szakterületek képviselőivel, a pszichológusokkal, pszichiáterekkel, orvosokkal, mentálhigiénés szakemberekkel.
A szabadegyetem végigvezeti a résztvevőket azon a folyamaton, hogyan lehet megközelíteni egy patologikusnak mondott, ill. diszfunkciót mutató kézírást, milyen csapdákat rejthet a szakszerűtlen megközelítés, és hogyan kerülhető el, hogy a szenvedő embert bezárjuk egy kategorikus ítéletbe. A kézírás alapján feltáruló „alapstruktúra” lehetőséget nyújt arra, hogy a szakember és a szenvedő alany közösen találja meg az élethelyzetekhez való alkalmazkodás lehetséges útjait.
Egyértelműen feltárul, hogy a grafológia célja nem a diagnózis felállítása, hanem a szenvedő ember lelki alapstruktúrájának feltárása, amelyben a betegség megnyilvánul. Ettől függ ugyanis, hogy a betegtől milyen alkalmazkodási stratégia várható, milyen módon próbál kijutni a helyzetéből.


*****


Részvételi díj: 36 000 Ft.
(Az ár nem tartalmazza az áfát, amely 20 %-os).


A részvételi díj az előadásokon kívül magában foglalja az ebédet, a szombat esti közös programon való részvételt, tolmácsolást, a kétnyelvű oklevelet és az előadások összefoglalóját tartalmazó szakmai anyagot. A francia nyelvű előadást magyar tolmácsolásban hallhatják a résztvevők.

Részvételi szándék esetén kérjük a mellékelt Jelentkezési lapot kitöltve e-mailen vagy postán visszaküldeni lehetőleg postafordultával (címünk: CEREG - Grafológiai Akadémia 1043 Budapest, Kassai u. 8.)

A rendezvényről további információk megtudhatók az alábbi telefonszámokon:

Jelentkezés és információ: W. Barna Erika és Demeter Anikó CEREG - Grafológiai Akadémia
1043 Budapest, Kassai u. 8. fsz. 1. Tel./fax: 370 82 00, Mobil: 06-70 211 6469

E-mail: grafotud@mail.inext.hu

NAPTÁMADAT (október 20-21)

időpont: 2017-10-20 14:00

helyszín: MAGYAROK HÁZA (Semmelweis u. 1. 1051)

NAPTÁMADAT (október 20-21)

időpont: 2017-10-21 14:00

helyszín: MAGYAROK HÁZA (Semmelweis u. 1. 1051)

ELŐADÁSOK A DUNAÚJVÁROSI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN!

időpont: 2017-10-30 18:00

helyszín: Evangélikus Templom (Újtelep, Szilágyi Erzsébet u. 34.)

Hintalan László János
néprajzkutató előadásának címe és témája:


"Aranyalma" - népi gyermekjátékok.


Időpont: 2017. október 5. (péntek), 18 óra.

Helyszín: Evangélikus Templom (Újtelep, Szilágyi Erzsébet u. 34.)


"Egy aranyalma, meg egy szép leány. Az aranyalma egy visszatérő motívum népi játékainkban, népmeséinkben. Molnár V. József: Örökség című könyvében a három aranyalma, a három nagy ünnepnek a szimbóluma. Karácsony, Húsvét, Pünkösd. Igen, de itt csak egy aranyalma van. Vajon melyik? Minden bizonnyal a Pünkösd aranyalmájáról lehet szó, mert a játék egésze a feltámadás körül folyik. Ez az az időszak az évben, amikor legkönnyebben nyílnak meg az égkapui és rajtuk keresztül átmenve, a mennyországba juthatunk. Ide azonban csak egy leány segítségével találhatjuk meg az utat földi pályafutásunk végén. A leány, maga a szerelem. S valóban úgy kell szeretnünk Istent, mint a leggyönyörűbb leányt. Szerelemmel. S ha a szeretetnek eme legmagasabb szintjét elérjük, csak is akkor léphetünk át a mennyeknek kapuján. Különben úgy járunk, mint a gyermekjáték azon résztvevői, akik a játék végén â01Ekünnmaradtakâ01D. Újra és újra megszületve, tapasztalások által, kell eljutni a szerelemhez. Ahhoz a tisztasághoz, ahol már az Istent szerelemmel szeretjük."

------------------------------------------------------------


Pap Gábor
művészettörténész előadásának címe és témája:


"Az ég mennyezeti" (festett-kazettás mennyezetek)


Helyszín: dunaújvárosi evangélikus templom (Szilágyi Erzsébet u. 34.).időpont: 2017. október 19 (péntek), 18 óra"Mit tud egy mai átlagos műveltségű magyar honpolgár a hazai festett kazettás templomi mennyezetekről? Jószerivel semmit. Szembeszökő az a hanyagság, amellyel ezt a témát mindhárom, ügyében illetékes szakterület - a vallás-, illetve művészettörténet éppúgy, mint a néprajz - kezdettől fogva mind a mai napig kezeli. Mintha szégyelleni való vétek-halmazatról volna szó, vagy mintha félni kellene tőle.
És ez még mindig a jobbik eset. Már tudniillik az, ha semmit sem mondanak-írnak róla. Mert ha teszik, ilyenfajta sommás ítéleteket hallhatunk-olvashatunk: az itáliai későreneszánsz megkésett (a későhöz képest is késett!) utóvirágzása, amely importként került a Kárpát-medencébe és itt folklorizálódott. Művészi értéke a nulla körüli tartományban mozog, legfeljebb művelődéstörténeti vagy szociológiai szempontból minősíthető figyelemre méltónak. Ami pedig az egyes kazetták ábraanyagát illeti, ezek - egyik méltatójuk példásan lelkiismeretlen megfogalmazása szerint - "Efélreértett előképeket rosszul utánoznakâ"


Az előadás díjtalan, szeretettel várjuk! Részletekért: hadak-utja@freemail.hu Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez, vagy www.hadak-utja.gportal.hu.

III. Kárpát-medencei vőfélytalálkozó a magyar néphagyományok jegyében

időpont: 2017-12-01 23:00

helyszín: Földes, Karácsony Sándor Művelődési Ház

III. Kárpát-medencei vőfélytalálkozó a magyar néphagyományok jegyében

2017. november 30.-december 1.Az előző két vőfélytalálkozó sikerén felbuzdulva ismét megrendezzük a találkozót, ahová színes programokkal várjuk a kedves érdeklődőket. Hallhatnak itt a vőfélymesterség átalakuló szerepéről, de annak fontosságára is fel szeretnénk hívni a figyelmet. Ezáltal is szeretnénk megőrizni lakodalmi hagyományainkat a változó körülmények ellenére is. Sehol Európában nem olyan széleskörű a ceremóniamesterek feladatköre, mint a magyarságnál a vőfélyeknek. Az biztos, hogy a mai lakodalmakban a feladatkör átalakult és leszűkült, de vannak újabb feladatok is, melyeket a vőfélyeknek kellene betölteniük, felvállalniuk. Ezek többek közt a hagyományos lakodalmi szokások átmentése a mai viágba, nemzeti viseleteink használata legalább ünnepeinken, színes mennyegzői szokások ápolása, jó ügyért való összefogásra buzdítás, lakodalmi dramatikus játékok alkalmazása....

Nyilván alkalmazkodni kell a mai korhoz, de ha jó mederbe tereljük a ma még megmaradt szokásokat, akkor sokáig tudjuk őrizni őket. Olyan találkozóra van szükség, amely nemcsak gálaműsort, ízléstelen mulatságba torkolló bált tud felmutatni, hanem a sokféle kiegészítő program által újra visszaszerezheti ennek a "szolgáltatásnak'"a fényét olyan formában, hogy az Európában már ritkaságszámba menő lakodalmi szokások öröklődjenek és magyarnak maradjanak meg.
Alkalmanként közel száz vőfélyt (gazdát, köszöngetőt, szószólót) látunk vendégül, akik Moldvától Németújvárig, Pozsonytól Szabadkáig, Munkácstól Sopronig mindenünnen képviselik saját tájegységüket.


Ízelítő az idei rendezvény eseményeiből:

2017. november 30. péntek

8-12.00 Vőfélyek érkezése

14.00 Csigacsináló

15.00 Fotókiállítás megnyitója (életképek az előző találkozókról)

16.00 Vőfélyek bemutatkozása, vőfélyek által elmesélt mulatságos történetek meghallgatása és archiválása

20.00 Vacsora, mulatság


2017. december 1. szombat

6.00 Disznóvágás földesi módra

8.00 Kézművesek bemutatója és vására

9.00 Erdélyi gazdák, vőfélyek bemutatkozása

10.00 Gyermeklakodalmasok találkozója (Kunság, Hajdúság, Bodrogköz, Székelyföld)

11.00 Néprajzi előadás: Termékenységi szimbólumok a magyar lakodalmakban
Előadó: Dr Vajda Mária

12.00 Ebéd, sajtótájékoztató

14.00 Vőfélyek bemutatkozása: búcsúztatók a lakodalmakban

15.00 Gurál Hagyományőrző Népi Együttes lakodalmas műsora

16.00 Vőfélyek bemutatkozása: borköszöntők, ifjú pár köszöntők

17.00 Bortörténeti előadás, borkóstoló
Kádár legények avatása a Szeredás Népzenei Együttes és a Tabak Színház közös előadásában

18.00 Vőfélyek bemutatkozása: tematikus népszokások a lakodalomban

20.00 Hegyközi lakodalmas a Szeredás Népzenei Együttes és a Hegyközi Hagyományőrzők lemezbemutatója

21.00 Vőfélyek bemutatkozása: mulatságos, pajzán események, történetek

22.00 A Nagyecsedi Hagyományőrző Népi Együttes lakodalmas műsora

Bilétos bál, Andrások és Katalinok köszöntése
Táncmulatság reggelig


Az események több helyszínen folynak.
Az udvaron látványkonyha, csárda működik, ahol disznótoros ételek kaphatók.
A nap folyamán lakodalmi süteményeket árusítanak.
A találkozó zenekarai a Szeredás Népzenei Együttes, Bürkös Zenekar és a Szilágynagyfalusi Zenekar.
Péntek déltől szombat délutánig a vőfélyek rigmusait a studióban archiváljuk, amit a kivetítőn figyelemmel kísérhetnek az érdeklődők, a csárda mellett felállított színpadon pedig a vőfélyek spontán bemutatkozásai láthatók.
A szomszédos Árpád mozi épületében "etnomozi" működik, ahol folyamatosan régi lakodalmakról készült filmeket vetítenek különböző tájegységekről.


További információ:
Gyönyörű Zsigmond 06308586480, gyonyoruzsiga@t-online.hu
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 0654531008, muvhazfoldes@freemail.hu
Nagyné Lengyel Erika 06209461160
Fülöp Emília 06703826572

Dr. VARGA TIBOR ELŐADÁSAI

időpont: 2017-12-04 11:00

helyszín: MAGYAROK HÁZA (Semmelweis u. 1. 1051)

H A Z A T A L Á L Á S - Nyíregyházán

időpont: 2017-12-04 18:00

helyszín: Váci Mihály Művelődési Központ, I. emelet 24-es terem, Nyíregyháza Szabadság tér

HAZATALÁLÁS - Nyíregyházán

2017. programjai


Öltözék és viselet

Előadó: Dezső Ágota (Madéfalva)
Október. O9. keddKirándulás a túrterebesi szent helyekre

Túravezető: Born Gergely magyarságkutató
Október. 20. szombat


Árpádházi szentjeink: Szent Erzsébet

Előadó: Dr.Varga Tibor jogtörténész
Október. 31. szerda


Lucaszék, Fényszék, Szentszék

Előadó: Hintalan László zenepedagógus
November. 06. kedd


Élhető élet, van más út

Előadó: Rózsa Péter biogazdálkodó
November. 13. kedd


Széchenyi, az államférfi

Előadó: Kocsis István történész, író
November. 20. kedd


A magyar néptánc szakrális üzenete, II. rész

Előadó:Born Gergely magyarságkutató
November 23. péntek


Csillagmitológiai hagyományok égen, földön, népmesében

Előadó: Koszecz Sándor pedagógus
November 27. kedd


A Napút festője: Csontváry, II.rész

Előadó: Pap Gábor művészettörténész
December 04. kedd


Az előadások 18 órától kezdődnek


Helyszín: Váci Mihály Művelődési Központ, I. emelet 24-es terem, Nyíregyháza Szabadság tér

Belépődíj: 500 Ft/ előadás. Érdeklődni: 42 341 203, ill. 20 9 320 218

Útravaló - előadássorozat Mátyásföldön

időpont: 2017-12-11 18:30

helyszín: Rácz Aladár Zeneiskola, 1165 Bp., Táncsics u. 7. (okt. 2-án) Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház, 1165 Bp., Hunyadvár u. 43/B .

ÚTRAVALÓ


Európa jelenlegi működését hűen tükrözi zászlaja: csillagok és csillogás, de a közepe üres, magtalan. Az előadássorozat arról próbál számot adni, hogy itt, Európa kellős közepén milyen útravalót kaptunk a Teremtőtől, és vajon mi lehetett a célja ezzel az adománnyal? Milyen valódi értékeket adhatnánk Európának és a világnak? Ha az ember elfelejti miért és hová indult, néha elég, ha megnézi, mi van a tarsolyában…


Október 2.

"Kezdetben vala az Ige..."

A teremtés (újjáteremtés, kapcsolatteremtés) és az ima nyelve.

Pap Gábor művészettörténész előadása

!!! Az előadás helyszíne a Rácz Aladár Zeneiskola (1165 Bp., Táncsics u. 7.) !!!,
Október 16.

"Ott, ahol zúg az a négy folyó..."
A Kárpát-medence emberi, természeti és természetfeletti értékei.

Géczy Gábor tanár előadása


Október 30.

"Az ételed az életed!"
Hagyományainkra épülő, közösségi alapú régi/új szövetkezeti formák.

Rózsa Péter gazdálkodó előadása


November 13.

"Ki viszi át a révészt a túlsó partra?"
Népmeséink "hamuban sült pogácsája", az örök élet útravalója.

Szántai Lajos magyarságkutató előadása


November 27.

"Tartson neve, míg a föld tart..."Az önvédelmi, gazdasági és szakrális feladatok egysége.

Vukics Ferenc őrnagy előadása


December 11.

"Kerek Isten fája..."A közösségeket összetartó hagyományok rendszere.

Molnár V. József néplélekrajz-kutató előadása


Az előadások

helye: Rácz Aladár Zeneiskola, 1165 Bp., Táncsics u. 7. (okt. 2-án) Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház, 1165 Bp., Hunyadvár u. 43/B .(okt. 16-án, okt. 30-án, nov.13-án, nov. 27-én és dec. 11-én)

kezdete: 18.30

Belépő: 400,- Ft


Megközelíthető: Autóval vagy az Örs vezér térről HÉV-vel, 76-os busszal.

(Az Erzsébet-liget parkosított része és a színház előtti tér autók elől elzárt terület, ezért javasoljuk, hogy előadásaink alkalmával a Külkereskedelmi Főiskola Diósy Lajos utca felől megközelíthető parkolójában hagyja autóját. Az Erzsébetligeti Színház a parkon át két perc sétával elérhető.)

Az előadássorozatot a MAG és a JogArt! Polgári Egyesület szervezi.

III. DOBOGÓ - MAGYAR KARÁCSONY

időpont: 2017-12-16 10:00

helyszín: MAGYAROK HÁZA (Semmelweis u. 1. 1051)

LELKÜNK KARÁCSONYÁN, MAGYARKÉNT EGYÜTT!


III. DOBOGÓ - MAGYAR KARÁCSONY


Magyarok Háza (Bp., V. Semmelweis u. 1.)December 15. SZOMBAT


SZÉCHENYI-TEREM


10-12 óráig: Dr. Varga Tibor előadása: A magyarok Jézus-vallása

12-13 óráig: Köteles László és Fresh Gábor: Istenes versek

13-14 óráig: Kincses Kálmán előadása: A nő megkoronázódik

14-16 óráig: Szántai Lajos előadása: Szent Erzsébet

16-18 óráig: Szent Erzsébet (színdarab, a magyarok szent királylányáról)

18-20 óráig: Pap Gábor előadása:

20-22 óráig: Ifj. Csoóri Sándor és az Ifjú Muzsikás együttes koncertjeBARTÓK TEREM:


11-12:30 óráig: Bakos Attila előadása: A Duna evangéliuma

13-14:30 óráig: Kercselics Imre előadása: Gyógyítani az ember(i)ség bajait!

15-16:30 óráig: ifj. Csoóri Sándor előadása: Zeneszavak

17-18:30 óráig: Tóth Tibor előadása: Együnk, vagy fogyasszunk?

19-20:30 óráig: Paksi Zoltán előadása: A magyar csillagos ég titkai 1. részCSONTVÁRY-TEREM:


10:30-12 óráig: Szőnyi József előadása: Pilisszántó - a szenthelyek közepén

12:30-14 óráig: Lánszky Imre: Magyar ősiség a Pilisben

14:30-16 óráig: Szőke István Attila és Szabó András előadása: Pilis szülte szép szavakkal

16:30-18 óráig: Rekettyés Mária előadása: Az ősi pálosok

18:30-20 óráig: Herczeg Ferenc előadása: A Holdvilág-árok titka

20:30-22 óráig: Simon Péter előadása:December 16. VASÁRNAP


SZÉCHENYI-TEREM


10-12 óráig: Molnár V. József előadása: Karácsony a magyar hagyományban

12-13 óráig: Fresh Gábor: „E világon, ha ütsz tanyát...” (József Attila versei)

13-14 óráig: Fülöp Szabolcs előadása:

14-16 óráig: Szántai Lajos előadása: Szent István király

16-18 óráig: Hol vagy Szent István király? - színmű egy felvonásban

írta és rendezte: Pap Gábor


szereposztás:


Rendező: PAP GÁBOR
Tanácsadó: MONZÁK PÉTER
István király: NASZÁK ISTVÁN
Koppány: KINCSES KÁLMÁN
Gyula: DEZSŐ TIBOR
Salzburgi érsek: FÜLÖP SZABOLCS
Konstantinápolyi pátriárka: JUHÁSZ ÁBEL
Szilveszter pápa: KOVÁCS ATTILA
Dukász Mihály: FÁBI JÁNOS
I. testőr: HARGITAY ANDRÁS
II. testőr: TAMÁS GÁBOR
Leánykórus: NAGY ZSUZSANNA vezetésével


18-20 óráig: Pap Gábor előadása: Tényleg, hol vagy István király?

20-22 óráig: Az Ismerős Arcok zenekar lemezbemutató koncertjeBARTÓK-TEREM:


11-12:30 óráig: Kercselics Imre előadása: A szellem legfinomabb rezgései

13-14:30 óráig: Lénárt Krisztina előadása: Csillagüzenet

15-16:30 óráig: Tóth Tibor előadása: Mit tehetünk egész-ségünkért ma?

17-18:30 óráig:

19-20:30 óráig: Paksi Zoltán előadása: A magyar csillagos ég titkai 2. részCSONTVÁRY-TEREM:


10:30-12 óráig: Grandpierre Attila előadása: A magyar karácsony

12:30-14 óráig: Poór Miklós előadása: A pozsonyi csata

14:30-16 óráig: Aradi Éva előadása: Hunok és indoszkíták

16:30-18 óráig: Dr. Kiszely István előadása: A magyar népek őstörténete

1830-20 óráig: Dr. Bakay Kornél előadása: Árpád nagyfejedelem szent dinasztiája


A helyszínen magyar termékek bemutatója és vására

KARÁCSONYRA VÁSÁROLJON MAGYAR TERMÉKET, KÖZVETLEN A MAGYAR KÉSZÍTŐKTŐL!

NYERS CSABA ételei, kézművesek remekei és könyvek, ajándéktárgyak minden mennyiségben a PÜSKI-MASSZI Könyvesház, és a KÉT HOLLÓS Könyvesbolt jóvoltából


A belépőjegy ára: 3000 Ft/nap - elővételben: 2500 Ft/nap

 
Dobogó Mitikus Magyar Történelem | Minden jog fenntartva! | dobogommt@dobogommt.hu